Nieuw akkoord brengt realisatie Banenafspraak overheid stapje dichterbij

Nieuw akkoord brengt realisatie Banenafspraak overheid stapje dichterbij

De Banenafspraak is voor overheidswerkgevers een blok aan het been. Terwijl het bedrijfsleven kansen ziet en werkplekken creëert voor mensen met een arbeidsbeperking is er bij de overheid een nieuw bestuursakkoord gesloten om werk te maken van de achterstand. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van een krachtige impuls aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.

OSB enthousiast over verruiming werkkostenregeling per 2020

OSB enthousiast over verruiming werkkostenregeling per 2020

Met ingang van 2020 wil het Kabinet 100 miljoen euro reserveren voor verlaging van de lasten op arbeid voor het midden- en kleinbedrijf. Het kabinet wil de lastenverlaging concreet invullen door twee verruimingen in de werkkostenregeling voor te stellen. Zo zal de vrije ruimte gericht op het mkb worden verhoogd en de vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte.