CLP-verordening als stimulans voor productinnovatie

Op regelmatige basis worden de richtlijnen voor de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (CLP-verordening) aangescherpt. Werner & Mertz Professional beschouwt deze strengere regels niet als een belemmering, maar veel meer als een stimulans voor nieuwe en innovatieve oplossingen. De CLP-verordening ging van kracht in 2015 en is bindend voor alle fabrikanten…

Lees verder!