CLP-verordening als stimulans voor productinnovatie

Op regelmatige basis worden de richtlijnen voor de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (CLP-verordening) aangescherpt. Werner & Mertz Professional beschouwt deze strengere regels niet als een belemmering, maar veel meer als een stimulans voor nieuwe en innovatieve oplossingen. De CLP-verordening ging van kracht in 2015 en is bindend voor alle fabrikanten…

Lees verder!

Het hergebruik van plastic als oplossing voor de plastic soep problematiek

Op het Wereld Economisch Forum in Davos, lichtte Ellen MacArthur-Stiftung het wereldwijde probleem toe, waarvoor Werner & Mertz met het Recyclaat Initiatief een concrete aanpak ontwikkelde. Deze producent van schoonmaak- en verzorgingsproducten met hoofdzetel in het Duitse Mainz, roept de Duitse economische en milieubeleidsmakers opnieuw op om stimulansen te geven om te komen tot een…

Lees verder!