Nieuw akkoord brengt realisatie Banenafspraak overheid stapje dichterbij

De Banenafspraak is voor overheidswerkgevers een blok aan het been. Terwijl het bedrijfsleven kansen ziet en werkplekken creëert voor mensen met een arbeidsbeperking is er bij de overheid een nieuw bestuursakkoord gesloten om werk te maken van de achterstand. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van een krachtige impuls aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.

Lees verder!