“Stoomreiniging verdient een serieuze plaats”

Stoomreinigen staat bij velen onterecht nog in een kwaad daglicht. Dat komt door het oude systeem waarbij veel water vrij kwam waardoor de ondergrond kon beschadigen. Inmiddels hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan en is dit gevaar voorbij. Stoomreinigen verdient daarom een serieuze plaats in de technieken. Wij spreken erover met Tjibbe de Boer van The Clean Experience.

ADG-directielid Ron Steenkuijl cao Sociale Werkvoorziening blijft een dwarsligger

“De cao Sociale Werkvoorziening blijft een dwarsligger”

In februari gunde de gemeente Leeuwarden na een Europese aanbesteding de opdracht voor het schoonmaken van hun kantoren aan Breedweer Facilitaire Dienstverlening uit Heemskerk. Caparis, de voormalige dienstverlener én sociale werkplaats binnen de Friese gemeente, werd hiermee aan ‘de kant geschoven’. Is dit een begin van een kentering? Krijgen schoonmaakbedrijven meer kansen om weer te concurreren met SW-bedrijven?