Wet WAB doet schoonmaakbranche vrezen voor kostenstijging

Wet WAB doet schoonmaakbranche vrezen voor kostenstijging

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in te voeren. Zijn wetsvoorstel is bedoeld om de kloof tussen vaste dienstverbanden en flex contracten te dichten. De vaste contracten worden flexibeler en de flexibele contracten wat vaster, zo is het de bedoeling. Welke gevolgen heeft dit voor de schoonmaakbranche en mogelijk zelfs voor het cao-overleg?